Onze diensten


Wij zijn onder andere gespecialiseerd in:


- opzetten en bijhouden van uw financiële administratie

- zorg dragen voor tijdige betaling van uw rekeningen, nauwgezette administratie en

  facturering

- uitvoeren en verzorgen van de Loonadministratie

- het verzorgen van uw aangiften voor loon- en omzetbelasting

- signaleren van subsidiemogelijkheden en het voorbereiden van subsidieaanvragen

- verzorgen van de jaarrekening en de fiscale aangiftes

- adviseren over de financiële aspecten van uw personeelsbeleid

- adviseren met betrekking tot de automatisering van uw administratie